nep-chinh-hinh-tren-goi

Nẹp chỉnh hình trên gối

NẸP CHỈNH HÌNH TRÊN GỐI - Knee Ankle Foot Orthosis - KAFO. Giúp ổn định khớp gối. Nắn chỉnh khớp gối biến dạng chữ X (Valgum); Chữ O (Varum). Chống ưỡn gối quá mức (Recurvatum). Trợ giúp chống khụy gối do liệt, yếu cơ tứ đầu đùi… Giữ khớp Háng ở tư thế Dang. Nẹp KAFO đặc biệt có chức năng giảm chịu lực lên cổ, chỏm xương đùi thông qua diện đỡ ụ ngồi…vv.

Thông tin chi tiết

Hình 1 Gối biến dạng chữ X; Di chứng Bại liệt

Hình 2. Nẹp KAFO Nắn chỉnh Gối biến dạng chữ X.

Hình 3. Nẹp KO nắn chỉnh; Phục hồi chức năng; Chống co cứng khớp  Gối.

Hình 4. Nẹp KO nắn chỉnh;Điều trị co cứng khớp  gối; Bệnh nhân di chứng bỏng.

Hình 5. Nguyên lý kéo giảm, giảm tì đè trong thiết kế Nẹp chỉnh hình

Hình 6. Nẹp chỉnh hình với vành đỡ PTF

Hình 7. Bệnh nhân bị bệnh Perthes - Hoại tử chỏm xương đùi trái.

Sử dụng Nẹp chỉnh hình với vành đỡ PTF trong điều trị nhằm giảm tì đề nên khớp háng.

Hình 8. Bệnh nhân bị bệnh Perthes-Hoại tử chỏm xương đùi trái.

Hình 9. Bệnh nhân bị bệnh Perthes;

  1. Chỏm xương đùi phát triển không bình thường.
  2. Ổ chảo khớp Hông phát triển không bình thường.
  3. Khớp Hông bán trật

Hình 10. Nẹp điều trị bệnh Perthes Giúp giữ Hông cải thiện, định hướng phát triển ở vị trí giải phẫu chức năng.

Sản phẩm liên quan