chan-gia-phan-ban

Chân giả phần bàn

Cắt cụt bàn chân hay một phần của bàn chân là bất kỳ một cắt cụt hoặc tháo khớp nào được thực hiện trong phạm vi mắt cá hoặc dưới mắt cá (khớp sên). Tên gọi của các loại cắt cụt được đặt sau phẫu thuật, là tên người thực hiện và công bố phương pháp cắt cụt này đầu tiên hoặc được gọi theo phân loại chức năng theo vị trí cắt cụt hoặc vị trí giải phẫu.

Thông tin chi tiết

Các mức độ cắt cụt bàn chân điển hình là:

- Cắt cụt ngón: là cắt bỏ một phần hoặc hoàn toàn bất kỳ ngón chân nào. Đây là mức cắt cụt mức nhỏ nhất ở chi dưới và chức năng cũng bị mất ít tuy nhiên với bất kỳ một cắt cụt nào  thì cũng ảnh hưởng đến tình trạng sinh cơ học của bước đi bình thường. Tất cả các loại cắt cụt đều làm thay đổi lực phản hồi từ mặt đất và thói quen của dáng đi. Bất kỳ một cắt cụt nào cũng cần được chú ý và cung cấp dụng cụ để trợ giúp bước đi bình thường và bảo vệ mỏm cụt (sẹo, xương lồi ra)

- Các cắt cụt qua khối xương bàn: là cắt cụt qua khối xương bàn chân ở bất kỳ mức nào. Điều đó có thể là thực sự cắt qua xương, có thể cắt bỏ qua các đường khớp hoặc thực sự kết hợp giữa cắt qua xương nhỏ và tháo khớp.

- Các cắt cụt phía sau bàn chân: Cắt bỏ phần bàn chân phía sau (Pirogoff) được thực hiện để giữ hoặc tái tạo lại diện chịu tải của bàn chân. Nó giữ cho khớp cổ chân sinh lý không bị tổn hại và tạo thuận tiện cho người cụt chi có khả năng mang tải trọng trên phần còn lại của chi và hạn chế trong việc đi lại khi chưa có Chân giả.

- Cắt cụt qua mắt cá chân: Cắt cụt qua mắt cá chân (symes) tạo ra khả năng mang trọng lượng trên phần cuối của phần còn lại của chi (mỏm cụt). Đây là loại cắt cụt mà cắt cụt này di chuyển cả bàn chân và hầu hết những điểm đầu xa của xương mác và xương chày. Mỏm cụt được bao phủ bằng da và tổ chức mềm được lấy từ gót (nếu được) vì thế nên sẽ thích hợp cho việc mang trọng lượng.

Hình 1: Mỏm cụt và chân giả phần bàn - Vật liệu silicone; Hàng nhập khẩu; Sản xuất theo mẫu đơn chiếc ở nước ngoài.

Hình 2: Chân giả phần bàn vật liệu silicone - Thoải mái và  thẩm mỹ hàng nhập khẩu; Sản xuất theo mẫu đơn chiếc

Hình 3. Kiểm tra kỹ thuật chân giả phần bàn - Vật liệu resin flexible nhập khẩu; Sản xuất theo mẫu đơn chiếc tại trung tâm Gia Khiêm.

Hình 4. Mẫu chân giả phần bàn - Vật liệu resin flexible nhập khẩu và Sơ men đỡ vòm bàn chân của bệnh nhân đái tháo đường; Sản xuất tại  trung tâm Gia Khiêm.

 

Sản phẩm liên quan