Năng lượng sử dụng khi đi bộ

Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện dựa vào số năng lượng đòi hỏi ở những người bình thường khi họ đi bộ, so sánh với số năng lượng đòi hỏi ở những người cụt chân đi bộ trong cùng một khoảng cách.

Số năng lượng đòi hỏi ở người cụt chi lớn hơn số năng lượng đòi hỏi ở người bình thường và nó thay đổi tùy theo mức cắt cụt, chiều dài mỏm cụt, lý do cắt cụt, thiết kế chân giả, tuổi của bệnh nhân và tốc độ đi.

Bất cứ người khuyết tật nào có vấn đề về dáng đi đều đòi hỏi nhiều năng lượng hơn để đi cùng một khoảng cách, cùng một tốc độ, và người cụt chi cũng như những người khuyết tật khác có khuynh hướng đi bộ chậm hơn tốc độ đi bình thường để giữ cho việc  mất năng lượng thấp nhất.

Khi  mức cắt cụt càng cao, tốc độ đi bộ trung bình càng giảm, kết quả là sự tiêu hao năng lượng tăng lên (Water và cộng sự 1991).

Không có gì ngạc nhiên khi những người cụt 2 chân tiêu hao năng lượng nhiều hơn những người cụt một chân.

- Những người cụt chân dưới gối đòi hỏi nhiều hơn 9% sự tiêu hao oxygen so với người bình thường.

- Những người cụt chân trên gối đòi hỏi nhiều hơn 49% sự tiêu hao oxygen so với người bình thường.

- Những người cụt 2 chân trên gối đòi hỏi nhiều hơn 280% sự tiêu hao oxygen so với người bình thường (Huang và cộng sự 1979).

Bài viết liên quan

Người mới cắt cụt nên biết

Lời khuyên thực tế dành cho bệnh nhân cụt chi

Công nghệ: Quy trình sản xuất Chân Tay giả

Cách lựa chọn, thiết kế chân giả hiệu quả

Tìm hiểu về các nhóm sản phẩm tay giả

Các hoạt động thể thao và giải trí

Di chuyển ngoài trời

Điều trị phục hồi chức năng bệnh đột quỵ