chan-gia-tren-goi

Chân giả trên gối

Chỉ định và thiết kế chân giả trên gối. Chân giả chỉ định cho bệnh nhân cắt ngang xương đùi với mỏm cụt dài, trung bình và ngắn được thiết kế và sử dụng các loại vật liệu, bán thành phẩm theo các công nghệ khác nhau (Xương ngoài - truyền thống hoặc công nghệ Modular - Xương trong với các loại bàn chân và khớp gối hiện đại) và được lắp ghép với Ổ Mỏm Cụt (Socket) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tiêu chuẩn và phù hợp với các kích thước, thông số riêng của từng bệnh nhân.

Thông tin chi tiết

Một phẫu thuật cắt ngang xương đùi là bất kỳ sự cắt cụt nào nằm ở đầu trên của khớp gối và đầu xa của khớp hông.

Các mức độ cắt ngang xương đùi điển hình:

Dài: Bất kỳ một cắt cụt qua xương đùi nào mà chiều dài của phần chi còn lại vượt quá 2/3 chiều dài của đùi (chân bên đối diện - chân lành.

Trung bình: Bất kỳ một cắt cụt qua xương đùi nào mà chiều dài của phần chi còn lại vượt quá 1/3 chiều dài của đùi thuộc chân bên đối diện và đạt 2/3 chiều dài của loại mỏm cụt dài.

Ngắn: Bất kỳ một cắt cụt qua xương đùi nào mà chiều dài của phần chi còn lại không vượt quá khớp hông và đạt chiều dài bằng 1/3 loại mỏm cụt trung bình. Chiều dài ngắn nhất có thể là ở chỗ bám tận của nhóm cơ dang đến mấu chuyển lớn.

- Socket được chế tạo đơn chiếc, sản xuất theo khuôn mẫu phù hợp với hình dáng, kích thước, đặc điểm riêng của từng bệnh nhân. Socket có thiết kế tiêu chuẩn, kỹ thuật phù hợp sẽ làm giảm thiểu những cử động va chạm; các lực cắt và xoay nhẹ giữa mỏm cụt và socket.

Thiết kế socket có 2 loại hình dạng cơ bản là:

+ Thiết kế hình dạng ổ mỏm cụt ovan dọc (socket ôm ụ ngồi); chỉ định cho người cụt chi hoạt động tích cực hoặc mỏm cụt quá ngắn.

+ Thiết kế hình dạng ổ mỏm cụt bốn cạnh có điểm tỳ ụ ngồi.

Hệ thống Socket chân giả trên gối:

+ Socket mở phía đầu

+ Socket hút âm tính (khoang hút phía đầu dưới)

+ Socket bám giữ

+ Socket bám giữ tiếp xúc

+ Socket tiếp xúc toàn phần.

Chân giả trên gối - Cụt ngang xương đùi

Mỏm cụt trên gối

Lắp, kiểm tra kỹ thuật chân giả trên gối Modular

Chân giả trên gối Modular đã lắp đặt hoàn thiện

 

 

Chân Giả trên gối sử dụng khớp Gối Khí Lực trợ duỗi 

(Linh kiện, vật liệu nhập khẩu 100% chuẩn CE_ Bảo hành chính hãng)

Sản phẩm liên quan